Chat hỗ trợ
Chat ngay

Tổng quan về Điện gió

Gió là một trong những nguồn năng lượng tái tạo mà con người đã sử dụng từ ngàn xưa. Những cối xay gió chính là một trong những cỗ máy đầu tiên sử dụng nguồn năng lượng này. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những tua bin gió được tạo ra để cung cấp điện cho sinh hoạt của con người. 

Hình ảnh về tua-bin gió

Việc sử dụng năng lượng tái tạo đang là xu thế mới của tương lai, bên cạnh điện mặt trời, điện gió đang là nguồn cung cấp khả dĩ nhất cho lưới điện quốc gia. Vì thế việc cung cấp kiến thức về gió, điện gió, tua bin gió là một vấn đề cấp thiết. Và những vấn đề này sẽ được giải đáp, làm rõ, cũng như những vấn đề kỹ thuật căn bản của điện gió đều nằm trong bộ tài liệu này.

Tài liệu bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về gió

Chương 2: Quá trình phát triển ứng dụng năng lượng gió

Chương 3: Tua-bin gió

Chương 4: Tua-bin gió trên biển

Chương 5: Dự toán năng lượng

Chương 6: Kế hoạch phát triển điện gió tại Việt Nam

Chương 7: Kết nối lưới điện

Chương 8: Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu tua-bin gió

Chương 9: Ảnh hưởng đến môi trường

Chương 10: Vốn đầu tư và hoàn vốn

Bìa tài liệu Điện gió

Hi vọng qua tài liệu được chia sẻ này sẽ giúp mọi người có kiến thức cũng như hiểu biết thêm về điện gió, góp phần phát triển nguồn năng lượng này trở thành nguồn năng lượng sạch thay thế năng lượng hóa thạch truyền thống hiện nay

Nhấn vào đây để tải tài liệu Điện gió

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời