Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh giai đoạn khảo sát

Hình ảnh giai đoạn thiết kế

Thiết kế hệ thống điện

Thiết kế lắp đặt mới trạm biến áp

Cấu hình hệ thống

Hình ảnh tiến hành san ủi mặt bằng

Hình ảnh xây dựng mái trang trại

Hình ảnh vận chuyển tấm pin tới công trình

Lắp đặt khung nhôm 4200mm

Hình ảnh lắp đặt các tấm pin
Hệ thống kim thu lôi trực tiếp hãng ABB bán kính bảo vệ 107 mét

Phòng điện tập trung  của trang trại
Thiết kế tủ điện MSB Solar 1600A
Bên trong tủ MSB SOLAR

Hình ảnh bên trong tủ MSB 1600A Schneider
Hệ thống giám sát quản lý năng lượng từ xa

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời