Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chỉ còn  hơn 4 tháng nữa để các dự án điện mặt trời áp mái được hưởng cơ chế bảng giá tốt từ quyết định 13/2020 của thủ tướng chính phủ.

Sau ngày 31/12/2020, các dự án đấu nối hòa lưới sẽ kí  bán điện theo giá mới.
Vậy nên đây là cơ hội thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư 1 lần, hưởng lợi 20 năm.
Tải nội dung quyết định tại đây

 

 

 

 

 

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời