Chat hỗ trợ
Chat ngay

Kim thu lôi tiên đạo sớm là mẫu kim chủ động đón sét bằng việc phát ra ion điện tích để chủ động đón sét. Đối với mẫu kim thu sét thụ động cổ điển Franklin.
Đối với nhà phố hoặc hộ  gia đình thì mẫu kim của hãng Bakiral xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bán kinh bảo vệ có các mẫu như sau:

Bán kính bảo vệ = 64m

Bán kính bảo vệ = 79m

Bán kính bảo vệ = 97m

Bán kính bảo vệ = 107m

Bán kính bảo vệ = 125 m

Bán kính bảo vệ = 145 m

 

.

Lắp  đặt tại Đường 23/10 Nha Trang

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời