Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hệ thống ĐMT 15kWp 1 pha vận hành tại Khánh Hòa
#42 tấm pin Qcells Malaysia 365Wp
# 03 bộ Inverter Goodwe 5kW phiên bản quốc tế
#Hệ khung nhôm chuyên dụng 4200mm
# Gói thiết kế 3D khung thép hỗ trợ khách hàng
#Sunshine team
#Solar Solutions

#www.pvshine.com

Thiết kế bố trí pin

 

Lắp đặt pin trên mái
Lắp đặt inverter

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời